Nahm logo
นิว แคปปิตอล
นิว แคปปิตอล

นิว แคปปิตอล

ผลงานจากการผสมผสานของเส้นสายที่ลงตัว ก่อให้เกิดความทันสมัยและความงดงามที่เหนือกาลเวลา 
จากความหนักแน่น มั่นคงของเส้นสายทรงเหลี่ยม ผสานเข้ากับความนุ่มนวลของเส้นโค้ง ก่อให้เกิดนิยามใหม่ของรูปทรงแห่งอนาคต Neutral Square นิยามใหม่ของรูปทรงสุขภัณฑ์ ที่ผสานความทันสมัยกับความสะดวกสบาย