Nahm logo
นีช
นีช

นีช

ประสบการณ์เดินทางพักผ่อนอันเลิศรสและอิ่มเอม ท่ามกลางแสงแดดของชายหาดฝรั่งเศสตอนใต้ ผสานงานฝีมืออันตั้งใจผ่านชิ้นงานด้วยการออกแบบที่มีกลิ่นอายของรูปทรงนาวาสถาปัตย์ สะท้อนความเลิศหรูและเป็นเอกลักษณ์