Nahm logo

ออบิท สินค้าขายดี

โถปัสสาวะชายท่อน้ำเข้าด้านบน

SVU22500100N01

คุณสมบัติ

  • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังมาพร้อมการออกแบบที่ตอบสนองการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่น เมืองหลวง ได้อย่างคุ้มค่า พร้อมประสิทธิภาพของการใช้น้ำได้อย่างประหยัดมากยิ่งขึ้น

ขนาด

  • 310 x 310 x 465 มม.

ข้อควรระวัง

    ควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง
    สำหรับภายใน ควรใช้แปรงขนอ่อนชุบน้ำสบู่ทำความสะอาด และใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง
    หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดรุนแรง เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อสารเคลือบผิว ทำให้เกิดคราบสกปรกฝังแน่นได้
     

RECOMMENDED PRODUCTS