Nahm logo

เฟย์ สินค้าขายดี

โถปัสสาวะชายระบบเซ็นเซอร์

SVU239020U1N01

คุณสมบัติ

 • โถปัสสาวะชายท่อน้ำเข้าด้านหลังพร้อมระบบเซ็นเซอร์
  โถปัสสาวะชายแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์ชำระล้างแบบมี Sensor ในตัว
  เพื่อความสะดวกสบายและสุขอนามัยที่ดีในการใช้งาน พร้อมประสิทธิภาพในการใช้น้ำได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

รูปแบบการทำงาน

 • ระบบเซ็นเซอร์ เป็นการใช้รังสีอินฟาเรดในการตรวจจับสัญญาณเมื่อมีผู้ใช้บริการ มี 3 รูปแบบ คือ
  รูปแบบที่ 1 : ชำระล้างก่อน – หลังการใช้งาน สำหรับการใช้งานปกติ เพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยลดการสัมผัสกับชุดฟลัชวาล์วของโถปัสสาวะ
  รูปแบบที่ 2 : ในช่วงเวลาใช้งานติดต่อกันแบบเร่งด่วน หากเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับการใช้งานติดต่อกันได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะสั่งชำระล้างหลังการใช้งานแทน เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานและความคุ้มค่าของปริมาณน้ำ
  รูปแบบที่ 3 : ชำระล้างภายใน 24 ชม. หลังจากการใช้งานล่าสุด ระบบจะชำระล้างอัตโนมัติ เพื่อทำความสะอาดคราบไคลต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันกลิ่นรบกวนจากการใช้งาน

การติดตั้ง

 • เตรียมระบบไฟบ้านปกติ 220 v. ผ่านตัวแปลงไฟ (Adaptor) 6 v. ของระบบ sensor โถปัสสาวะชาย

ขนาด

 • 390 x 365 x 770 มม.

ข้อควรระวัง

  ควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง
  สำหรับภายใน ควรใช้แปรงขนอ่อนชุบน้ำสบู่ทำความสะอาด และใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง
  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดรุนแรง เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อสารเคลือบผิว ทำให้เกิดคราบสกปรกฝังแน่นได้
  คำเตือน : ระมัดระวังการทำความสะอาดบริเวณแผงเซ็นเซอร์ และพื้นที่ติดตั้ง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเซ็นเซอร์ได้