Nahm logo

นูโว ขาครึ่งแบบแขวน

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขา

SVH2710W400N01

คุณสมบัติ

  • ขาครึ่งอ่างล้างหน้าแบบแขวน

สามารถใช้ได้ร่วมกับ

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น นูโว : SVW2320605XN01 และ
    อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น ซาวัล : SVW27106030N01

ขนาด

  • 225 x 288 x 350 มม.

ข้อควรระวัง

    ควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง 
    หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดรุนแรง เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อสารเคลือบผิว ทำให้เกิดคราบสกปรกฝังแน่นได้