Nahm logo

รูว์ ขาครึ่งแบบแขวน

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขา

SVH2070W400N01

คุณสมบัติ

  • ขาครึ่งอ่างล้างหน้าแบบแขวน

สามารถใช้ได้ร่วมกับ

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น รูว์ : SVW2070505XN01

ขนาด

  • 365 x 180 x 275 มม.

ข้อควรระวัง

    ควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง 
    หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดรุนแรง เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อสารเคลือบผิว ทำให้เกิดคราบสกปรกฝังแน่นได้