Nahm logo
สินค้า

มีน่า ขาตั้งแบบเต็มถึงพื้น

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขา

SVH2310S300N01

คุณสมบัติ

  • ขาตั้งแบบเต็มถึงพื้น สำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

สามารถใช้ได้ร่วมกับ

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น มีน่า : SVW2310605XN01

ขนาด

  • 183 x 195 x 690 มม.

ข้อควรระวัง

    ควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง 
    หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดรุนแรง เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อสารเคลือบผิว ทำให้เกิดคราบสกปรกฝังแน่นได้