Nahm logo

เรื่องราวของเรา

จุดเริ่มต้นของการผลิตเครื่องใช้สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ nahm ได้ถือกำเนิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ในเรื่องของงานออกแบบ
สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ภายในห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว

nahm มุ่งผลิตเครื่องใช้สุขภัณฑ์โดยเริ่มต้นจากการออกแบบจากนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของ nahm สู่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผสานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและกระบวนการผลิตแบบหัตถกรรม จนได้มาเป็นเครื่องใช้
สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน พร้อมสไตล์การออกแบบอันเอกลักษณ์ และความโดดเด่นที่เหนือกว่า ที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วโลก