Nahm logo
สินค้า

เดอร์บี้ (ใหญ่) ขาครึ่งแบบแขวน

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขา

SVH2100W400N01

คุณสมบัติ

  • ขาครึ่งอ่างล้างหน้าแบบแขวน

สามารถใช้ได้ร่วมกับ

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น เดอร์บี้ (ใหญ่) : SVW2100565XN01

ขนาด

  • 210 x 275 x 360 มม.

ข้อควรระวัง

    ควรทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง 
    หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดรุนแรง เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อสารเคลือบผิว ทำให้เกิดคราบสกปรกฝังแน่นได้